Delphix แต่งตั้ง Josh Harbert เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Harbert นำความเชี่ยวชาญด้านการตลาดนับทศวรรษมาสู่บริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง

เร้ดวูด ซิตี้, แคลิฟอร์เนีย, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix บริษัทข้อมูลชั้นนำในอุตสาหกรรมสำหรับ DevOps ในวันนี้ได้ประกาศแต่งตั้ง Josh Harbert เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Harbert จะรับผิดชอบในการสร้างองค์กรการตลาดระดับโลก เร่งการสร้างสายการผลิต เพิ่มความตระหนักรู้ในผลิตภัณฑ์และแบรนด์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับ Delphix

“ความเป็นผู้นำที่เน้นด้านการวิเคราะห์และรายได้ของ Josh พร้อมด้วยประวัติการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์ในการช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีขยายส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรุกของเขา นั้นมีประโยชน์อย่างมาก ในขณะที่เราดำเนินธุรกิจตามโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ของเราต่อไป” Steven Chung ประธานฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามทั่…

Read More