รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021 ของ II-VI Incorporated

  • รายได้ประจำไตรมาส $728.1 ล้าน
  • รายได้จากการดำเนินงาน GAAP รายไตรมาส $101.1 ล้าน
  • รายได้จากการดำเนินงาน Non-GAAP รายไตรมาส $138.9 ล้าน
  • GAAP EPS รายไตรมาส $0.38
  • Non-GAAP EPS รายไตรมาส $0.84
  • อัตราส่วนหนี้สินสุทธิวันที่ 30 กันยายน 2020 เคยเท่ากับ 1.3 เท่า ซึ่งลดลงจาก 3.8 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 20201

พิตต์สเบิร์ก, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ …

Read More