BlueJeans Network ประกาศทีมผู้นำสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างระบบนิเวศน์ของพนักงาน พาร์ทเนอร์ และลูกค้า

SYDNEY, Australia, Aug. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Jeans Network, Inc. ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำการแต่งตั้ง Luke Richardson เป็นรองประธานและกรรมการผู้จัดการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในซิดนีย์ การประกาศครั้งนี้ทำให้ทีมผู้นำใน APAC ของ BlueJeans แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำการเชื่อมต่อธุรกิจระดับภูมิภาคในการขยายเครือข่ายพาร์ทเนอร์และทีมผู้นำของผู้บริหาร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และอินเดียเป็นตลาดที่กำลังขยายตัวและตอบรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันเพื่อดึงดูดพนักงานและสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล

BlueJeans

Read More

No order to free ex-mayor Sanchez: SC

MANILA There is no order to release former Calauan, Laguna mayor Antonio Sanchez from prison, the Supreme Court (SC) clarified on Friday.

"The Supreme Court did not order the release of Mayor Sanchez in its recent decision in the consolidated cases," SC spokesman Brian Keith …

Read More