Teledyne DALSA นำเสนอกล้องมัลติไลน์ CMOS ML Linea สำหรับใช้ในระบบตรวจสอบจากกล้องความเร็วสูง

กล้องรุ่นใหม่ Linea ML ตอบโจทย์การใช้งานที่มีความต้องการมากที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรม

วอเตอร์ลู, ออนแทรีโอ, Oct. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Teledyne DALSA, บริษัท Teledyne Technologies และผู้นำระดับโลกในด้าน เทคโนโลยีการตรวจสอบอัตโนมัติจากกล้อง ภูมิใจนำเสนอกล้อง Linea รุ่นใหม่ล่าสุดแล้ว กล้องมัลติไลน์ CMOS รุ่นใหม่ล้ำสมัย Linea ML™ จะเปลี่ยนวิธีการใช้กล้องแบบ Line Scan รวมถึงตัวเลือกสำหรับภาพขาวดำ/HDR ภาพสีและการถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัม เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบอัตโนมัติจากกล้องที่หลากหลาย

ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ CMOS รุ่นล่าสุดจาก Teledyne DALSA

Read More