ผู้ให้บริการหลายรายปรับความเร็วและลดค่าใช้จ่ายด้วย Patton Cloud บริการขอบเครือข่ายแบบมีผู้นำระบบ

ขณะนี้ ผู้ให้บริการ Telecom และ UCaaS สามารถจัดเตรียม จัดการ เฝ้าตรวจสอบ รักษาความปลอดภัย เตือน แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นสำคัญได้ง่ายขึ้น

GAITHERSBURG, Md., Sept. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton Electronics — บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิต UC, คลาวด์ และโซลูชั่นที่ใช้งาน IoT ให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรม องค์กร และบริษัทโทรคมนาคม ได้เปิดตัว Patton Cloud บริการสำหรับบริษัทโทรคมนาคมและผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการ All-IP และบริการการโทรและข้อมูลแบบผสมให้กับผู้สมัครธุsรกิจได้

Read More

‘Ompong’ affected families reach 411K

MANILA -- The number of families affected by Typhoon Ompong has risen to 411,235 or about 1,727,771 persons in 4,605 barangays in Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera and the National Capital Region.

In its 6 a.m. report released on Saturday, National Disaster …

Read More

‘Ompong’ affected families reach 411K

MANILA -- The number of families affected by Typhoon Ompong has risen to 411,235 or about 1,727,771 persons in 4,605 barangays in Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera and the National Capital Region.

In its 6 a.m. report released on Saturday, National Disaster …

Read More