Vista Global ซื้อ XOJET ผู้นำด้านการบินเชิงธุรกิจที่ให้บริการตามความต้องการในอเมริกาเหนือ เจ้าของเครื่องบิน 43 ลำ เสริมสร้างภาพลักษณ์ระดับโลกด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกว่า 115 ลำ

  • Vista Global ได้เข้าซื้อกองบินและการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ของ XOJET
  • การเข้าซื้อธุรกิจของ XOJET บริการด้านการบินได้เสริมสร้างความมั่นคงให้จุดยืนทางการตลาดของ Vista Global ในอเมริกาเหนือ
  • เทคโนโลยีและความสามารถระดับโลกของ Vista Global จะมาเร่งการเติบโตให้กับ XOJET อย่างรวดเร็ว
  • ขณะนี้มีโซลูชั่นสินทรัพย์ของ Vista Global ในการเสนอเที่ยวบินแบบเที่ยวต่อเที่ยว ทุกที่ ทุกเวลาที่เสนอโดยผู้นำแบรนด์ด้านการตลาดสองแห่งที่สอดคล้องกัน คือ VistaJet และ XOJET แล้ว
  • XOJET ได้เข้ามาเร่งโซลูชั่นของธุรกิจการบินแบบครอบคลุมครบวงจรของ Vista Global

NEW YORK, Sept. 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE)

Read More

Vista Global ซื้อ XOJET ผู้นำด้านการบินเชิงธุรกิจที่ให้บริการตามความต้องการในอเมริกาเหนือ เจ้าของเครื่องบิน 43 ลำ เสริมสร้างภาพลักษณ์ระดับโลกด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกว่า 115 ลำ

  • Vista Global ได้เข้าซื้อกองบินและการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ของ XOJET
  • การเข้าซื้อธุรกิจของ XOJET บริการด้านการบินได้เสริมสร้างความมั่นคงให้จุดยืนทางการตลาดของ Vista Global ในอเมริกาเหนือ
  • เทคโนโลยีและความสามารถระดับโลกของ Vista Global จะมาเร่งการเติบโตให้กับ XOJET อย่างรวดเร็ว
  • ขณะนี้มีโซลูชั่นสินทรัพย์ของ Vista Global ในการเสนอเที่ยวบินแบบเที่ยวต่อเที่ยว ทุกที่ ทุกเวลาที่เสนอโดยผู้นำแบรนด์ด้านการตลาดสองแห่งที่สอดคล้องกัน คือ VistaJet และ XOJET แล้ว
  • XOJET ได้เข้ามาเร่งโซลูชั่นของธุรกิจการบินแบบครอบคลุมครบวงจรของ Vista Global

NEW YORK, Sept. 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE)

Read More