Cloudflare และ IBM ร่วมมือกันเพื่อขยายขอบเขตความปลอดภัยและประสิทธิภาพจากคลาวด์ไปยังขอบของเครือข่าย

 ลูกค้า IBM ซึ่งใช้งานคลาวด์แบบสาธารณะ ส่วนตัว หรือแบบผสมผสาน สามารถจัดการกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ขอบของเครือข่ายได้

SAN FRANCISCO, Calif., March 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Cloudflare บริษัทด้านการรักษาความปลอดภัยและอินเทอร์เน็ตชั้นนำได้ประกาศว่าความร่วมมือกับ IBM จะให้ประโยชน์ด้านโซลูชั่นการประมวลผลแบบขอบของ Cloudflare กับบริษัทลูกค้าของ IBM

ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ IBM จะกลายเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดบริการความปลอดภัยและประสิทธิภาพแบบขอบของ Cloudflare โซลูชั่นของ Cloudflare สามารถจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ของลูกค้า IBM ซึ่งได้แก่ คลาวด์แบบสาธารณะ แบบส่วนตัว แบบผสมผสาน

Read More